Ваня Овчарова, аналитичен психотерапевт

Добре дошли!

Възможно е да не сте се замисляли за това, че терапията започва значително по рано отколкото си мислим. В повечето случаи терапевтичния процес вече е започнал от момента в който сме се задвижили и сме решили да предприемем конкретни действия за да променим своята реалност, набрали сме номера на своя терапевт и сме си записали час.

Ваня Овчарова
“Аз съм убеден, че никой не може да "спаси" своя ближен, правейки избор вместо него. Всичко с което може един човек да помогне на друг е като разкрие пред него правдиво и с любов но без сантименталност и илюзии съществуващите алтернативи.”

 

Ерих Фром