Ваня Овчарова, аналитичен психотерапевт

HR консултиране

Изградете подхода си към служителите, според актуалните организационни нужди, за да работят за вас с позитивна нагласа и добра принадлежност към фирмата и марката. Така ще бъдете по успешни и конкурентни на пазара, ще можете да се доверявате на своите служители в работата и в управлението, ще се възползвате максимално от техните качества и умения. Ще се научите да се уважавате и цените взаимно.

Тренинги. Тиймбилдинги. Обучения.

 • Работа с мениджърски екип за изграждане на успешно управление и полезни управленски практики.
 • Екипна среща
 • Изграждане и развитие на екип.
 • Изграждане на корпоративна принадлежност.
 • Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация.
 • Откриване личния принос и потенциала на всеки служител.
 • Подбор и оценка на персонала.
 • Превенция и решаване на конфликти.
 • Овладяване на стреса.
 • Що е то емоционална интелигентност.
 • Развиване на умения за справяне.
 • Отработване на професионални и лични напрежения
 • Приемане и адаптация на нови служители.
 • Изходящо интервю. Всеки да спечели след напускане.
 • Индивидуален подход към служителите.
 • Анализ на резултатите.
 • Анализ на причините за текучество.
 • Обратна връзка.

Груповата работа със вашите служители е огледало за начина по който те работят . Как си комуникират, дали си съдействат и подкрепят или са чужди и несъпричастни към общите интереси на компанията. Тренингите са своеобразна лаборатория, в която може да се изгради екипност. Може да се открият потенциалните възможности на хората които ръководите, тези на които да се доверите, да откриете "неподозирани"и незабелязани качества.