Психологически тестове.

Психодиагностика. Тестове

Тест на С. Дайхоф за вътрешна агресия

Настоящият тест определя степента на вътрешна агресия.

Прочетете внимателно 40-те твърдения, които ще бъдат изписани последователно. За всяко едно от тях натиснете бутона "вярно" ако сте съгласни, или бутона "невярно" за онези от тях с които не сте съгласни.

След последното твърдение веднага ще получите резултата от теста. Полученият резултат е само за ориентация и не замества професионалната преценка от специалист.

  • Още тестове: