Психологически тестове.

Психодиагностика. Тест на Цунг за депресия

Тест на Цунг за депресия

Настоящият тест представлява скала за самооценка, с която сами ще установите наличие или липса на депресия.

Прочетете внимателно 20-те въпроса, които ще ви бъдат зададени последователно. Отговорете на всеки един от тях, като натиснете бутона с твърдението, което най-точно съответства на вашето състояние за последните две седмици. Не мислете много при отговора, бъдете спонтанни.

След отговора на последния въпрос веднага ще получите резултата от теста, както и съвет. Полученият резултат е само за ориентация и не замества професионалната оценка от специалист.

  • Още тестове: