Психологически тестове.

Психодиагностика. Торонтска алекситимична скала (TAS) на G. Taylor.

Торонтска алекситимична скала (TAS) на G. Taylor

Ползвайки настоящата скала посочете в каква степен сте съгласни или не с всяко от следващите твърдения.

След отговора на последния въпрос веднага ще получите резултата от теста, както и съвет. Полученият резултат е само за ориентация и не замества професионалната оценка от специалист.

  • Още тестове: