Неорайхианска психотерапия. Социална фобия.

Тийнейджърски групи

Защо тийнейджърска група?

Група със специфично предназначение съобразена с потребностите и нуждите които тийнейджърите налагат.

Тийнейджърът е в преход между детето и възрастния.

Една от най-честите грешки, която родители, учители и други допускат, е да се отнасят към тях почти като към възрастни хора и очакват от тях повече отколкото биха могли да получат. Така пренебрегват тяхната нужда да чувстват, че някой ги обича и приема, че някой се грижи и мисли за тях.

Друга грешка е да продължават да ги мислят и да ги приемат като деца повече отколкото им се иска на самите тийнейджъри. Така ги лишават от правото да пораснат, сами да правят своя избор, да предприемат действия, да взимат решения.

В резултат много тийнейджъри смятат, че никой не се интересува истински от тях, не ги разбира, чувстват се непълноценни и объркани, проявяват агресивност и непокорство.

В групата ще се научат:

  • Да се справят със своя гняв.
  • Да изразяват своите мисли и чувства.
  • Да усвоят умения за емоционална интелигентност.
  • Да общуват пълноценно, да създават приятелства и кръг за принадлежност.
  • Да се научат да говорят за своите чувства и емоции.

В групата имат възможност да придобият полезен опит, да обогатят комуникативните си умения, да се представят, да се заявяват, да бъдат успешни.